You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Corona maatregelen

Huidige maatregelen

Laatste update: 14 Mar 2022

Onderwijs schakelt naar fase GEEL. Wat betekent fase GEEL concreet op school?

Leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar hoeven vanaf zaterdag 19 februari geen mondmasker meer te dragen.
Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de regels in de samenleving. Voor sommige geldt dus nog een capaciteitsbeperking.
Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden ... zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving.
Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, leerlingenraad, ouderraad, bijscholingen en pedagogische studiedagen kunnen terug fysiek plaatsvinden.
Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden met respect voor de veiligheidsmaatregelen.
Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn toegelaten.
Contactonderwijs blijft de regel. In functie van de onderwijskwaliteit, kan je altijd afstandsonderwijs of hybride onderwijs organiseren.
Ventileer en verlucht maximaal op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de lerarenkamer.
Bekijk de mogelijkheid om ook buiten te organiseren wat makkelijk buiten georganiseerd kan worden.
Probeer om zo veel mogelijk afstand te houden. Tracht drukte aan de schoolpoort te vermijden en wijs ook daar op het belang van afstand houden.
Pas basishandhygiëne en hoesthygiëne toe.
Wie ziek of besmet is, blijft thuis.
Het is altijd mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen in samenspraak met de preventieadviseur.