You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Nuttige info & documenten

Algemene vragen

De kleuters brengen zelf geen tussendoortje mee naar school, maar krijgen tijdens de ochtendspeeltijd een koekje of stuk fruit van de juffen. Aan het begin van het schooljaar wordt aan alle ouders een bijdrage gevraagd.
Vanaf 1 september 2020 is de leerplicht van zes naar vijf jaar verlaagd. De leerplicht begint dus in het kleuteronderwijs.

Alle kinderen die in 2015 geboren zijn, zijn in het schooljaar 2020-2021 leerplichtig.

Er is geen voltijdse leerplicht voor vijfjarige kleuters. Het gaat om een leerplicht van 290 halve lesdagen. Dat betekent dat je nog de mogelijkheid hebt om je vijfjarige kleuter een aantal halve dagen niet naar school te laten gaan. Blijft je kleuter een halve lesdag thuis? Neem dan contact op met de klasjuf. Meer info »
Vanaf het schooljaar 2019-2020 is de schooltoeslag voor kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs geïntegreerd in het Groeipakket. Je schooltoeslag wordt automatisch berekend en uitbetaald door je uitbetaler Groeipakket. Je moet dus geen aanvraag meer indienen.

Heb je vragen over je eventuele schooltoeslag? Neem dan contact op met je uitbetaler. Die kan je terugvinden via www.groeipakket.be/nl/zoek-je-uitbetaler.